Sylvia van Ostende – de Blouw

Hét gezicht achter NewEast is Sylvia van Ostende – de Blouw. Zij heeft inmiddels vele projecten gedaan in verschillende landen met als rode draad SAP, hét ERP softwarepakket voor multinationals.Hieronder vindt u de diensten die NewEast onder andere kan leveren uitgebreider omschreven dan op de voorpagina.

Coördinatie & support consultancy;
Coördineren van teams die support geven aan eindgebruikers, en oplossen van 1e lijns en 2e lijns incidenten en wijzigingsverzoeken.

Project Management;
Begeleiden van een project van het begin tot het einde d.m.v. focus, goede planning, wendbaar zijn bij veranderingen en de stip op de horizon nastreven. Dat is in het kort de methode die NewEast hanteert bij kleine en middelgrote projecten.

Zoekt u iets speciaals? Vragen kan altijd!

Opstellen, Geven en organiseren IT en SAP trainingen;
Van management tot eindgebruikers het verhaal kunnen vertellen in de taal die de groep spreekt. Hands-on trainingen, documentatie en geven van trainingen en het schrijven van het opleidingsplan en uitvoeren daarvan als trainingsmanager.

Proces verbeteringen herkennen, erkennen, herstructureren en uitvoeren in het SAP landschap. Veel processen lopen zo omdat men het zo gewent is. Deze kunnen vaak efficiënter doordat een ‘vreemde’ er met andere ogen naar kijkt.

Interim teammanagement; wanneer een teammanager uitvalt is dat lastig genoeg voor een organisatie. NewEast kan deze plaats invullen en (tijdelijk) het team aansturen.

Bent u op zoek naar een multitalent?
Kijk voor meer informatie hier.